BÀI HAY

Số điện thoại xe Hoàng Nhân Phan Rang Ninh Thuận

Hình ảnh vườn nho đẹp Ninh Thuận

Hình ảnh vườn nho Ninh Thuận.
Hình ảnh vườn nho Ninh Thuận
Ninh Thuận có những vườn nho lớn nhất Việt Nam, với 2.500 ha tập trung chủ yếu ở huyện Ninh Phước và Ninh Hải và thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. Sản lượng nho là từ 60.000-65.000 tấn một năm. 
Hình ảnh vườn nho Ninh Thuận
Nho Ninh Thuận được chế biến cho nhiều loại sản phẩm như nho khô, thạch và rượu vang. Do đó, nó quan tâm nhiều đến việc chế biến nho.
Hình ảnh vườn nho Ninh Thuận
Tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong việc trồng, thu hoạch và bảo vệ nho trong khi đăng ký bảo vệ thương hiệu và chỉ dẫn địa lý.
Hình ảnh vườn nho Ninh Thuận
Tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong việc trồng, thu hoạch và bảo vệ nho trong khi đăng ký bảo vệ thương hiệu và chỉ dẫn địa lý.

Hình ảnh vườn nho đẹp Ninh Thuận - Tôi Yêu Ninh Thuận!

Nhận xét