BÀI HAY

Số điện thoại xe Hoàng Nhân Phan Rang Ninh Thuận

Những hình ảnh mang đặc trưng của Ninh Thuận

Dưới đây là những hình ảnh mang đặc trưng của Ninh Thuận.
 Lễ hội của dân tộc Ninh Thuận
 Lễ hội của dân tộc Ninh Thuận
 Cừu đang ăn cỏ tại ninh thuận
 Cừu đang ăn cỏ tại ninh thuận
 Bãi các khô nóng tại Ninh thuận
 Bãi các khô nóng tại Ninh thuận
 Hang rái tại tại Ninh Thuận
 Hang rái tại tại Ninh Thuận
 Cây sương rồng Tại Ninh Thuận
 Cây sương rồng Tại Ninh Thuận
 Ngọn hải đăng mũi dinh tại Sơn Hải Ninh Thuận
 Ngọn hải đăng mũi dinh tại Sơn Hải Ninh Thuận
 Vườn nho, chùm nho đang chín tại Ninh Thuận
 Vườn nho, chùm nho đang chín tại Ninh Thuận
Thuyền neo đậu tại Ninh Thuận
Thuyền đánh cá neo đậu tại Ninh Thuận
Tôi Yêu Ninh Thuận!

Nhận xét