BÀI HAY

Hình ảnh mũi dinh ninh thuân

Hình ảnh chợ hoa tết quảng trường phan rang 2019

Hình ảnh chợ hoa tết quảng trường phan rang 2019. Cũng như mọi năm cứ mỗi độ xuân về là quảng trường ngập tàn sắc xuân.
Tôi Yêu Ninh Thuận!

Nhận xét