BÀI HAY

Hình ảnh mũi dinh ninh thuân

Bắn pháo hoa tại Ninh Thuận 2019 Kỷ Hợi

Bắn pháo hoa tại Ninh Thuận 2019 Kỷ Hợi.
Nguồn Video Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=b7t6mFaHt38

Nhận xét