BÀI HAY

Những hình ảnh mang đặc trưng của Ninh Thuận

Bắn pháo hoa tại Ninh Thuận 2019 Kỷ Hợi

Bắn pháo hoa tại Ninh Thuận 2019 Kỷ Hợi.
Nguồn Video Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=b7t6mFaHt38

Nhận xét