Cơm Niêu Lộc Ký Ninh Thuận

Cơm Niêu Lộc Ký Ninh Thuận.

81 Đường 16/04, Phường Mỹ Bình Phan Rang.
Cơm Niêu Lộc Ký Ninh Thuận