BÀI HAY

Số điện thoại xe Hoàng Nhân Phan Rang Ninh Thuận

Hồ Sông Sắt Ninh Thuận

Hồ Sông Sắt Ninh Thuận, Đây là hỗ chứa nước để phục vụ nông nghiệp cho bà con hai huyện Bác ái và Ninh sơn, nơi đây có rất nhiều cá với những địa điểm câu cá rất tuyệt vời.
Hồ Sông Sắt Ninh Thuận
Nguồn ảnh: https://plus.google.com/photos/photo/117800284897435961865/6590076653834990114
Tác giả ảnh: https://maps.google.com/maps/contrib/117800284897435961865/photos
Hồ Sông Sắt Ninh Thuận

Nhận xét