BÀI HAY

Số điện thoại xe Hoàng Nhân Phan Rang Ninh Thuận

Danh bạ số điện thoại các hãng taxi tại Phan Rang Ninh Thuận

Danh bạ số điện thoại các hãng taxi tại Phan Rang Ninh Thuận:
  • Taxi Ngọc Hoa – Điện thoại: 02593 83 83 83
  • Phan Rang Taxi – Điện thoại: 02593 62 62 62
  • Taxi Mai Linh – Điện thoại: 02593 89 89 89
  • Asia Taxi – Điện thoại: 0259 35 35 35 35
  • Taxi Quốc tế – Điện thoại: 02593 52 52 52
  • Sun Taxi – Điện thoại: 02593 85 85 8
Danh bạ số điện thoại các hãng taxi tại Phan Rang Ninh Thuận

Nhận xét