BÀI HAY

Hình ảnh mũi dinh ninh thuân

Chùa công thành Ninh Thuận

Chùa công thành Đồng Dậu, Thành Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận.
Chùa công thành Ninh Thuận

Nhận xét