BÀI HAY

Làng hoa mỹ bình chuẩn bị mùa hoa cúc sau tết

Cánh Đồng Muối Nhơn Hải Ninh Thuận

Cánh Đồng Muối Nhơn Hải Ninh Thuận Rất đẹp nha mọi người. Hãyghé qua có thể vào tự sướng các kiểu con đà điểu.
Cánh Đồng Muối Nhơn Hải Ninh Thuận
Cánh Đồng Muối Nhơn Hải Ninh Thuận
Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam
Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam
Nguồn Ảnh: Google Map

Nhận xét