Lẩu bò Sáu Hít Phan Rang

Lẩu bò Sáu Hít Phan Rang. Ít món nhưng món nào ra món đó,ngon tuyệt vời.
Lẩu bò Sáu Hít Phan Rang
Đia chỉ: Thanh Son, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Bình luận SEO