BÀI HAY

Những hình ảnh mang đặc trưng của Ninh Thuận

Lẩu bò Sáu Hít Phan Rang

Lẩu bò Sáu Hít Phan Rang. Ít món nhưng món nào ra món đó,ngon tuyệt vời.
Lẩu bò Sáu Hít Phan Rang
Đia chỉ: Thanh Son, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Nhận xét