BÀI HAY

Bánh Canh Phan Rang Ninh Thuận Nhìn Là Thèm

Quán Cơm Chay Kiều Đàm

Quán Cơm Chay Kiều Đàm.
Quán Cơm Chay Kiều Đàm
Địa chỉ: 659 Hai Mươi Mốt Tháng Tám, Phước Mỹ, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam.

Nhận xét