BÀI HAY

Địa Điểm Cơm Chiên Gia Phúc Phan Rang

Hải sản biển ngon tại ninh thuận

Hải sản biển ngon tại ninh thuận. về với Ninh Thuận sẽ được thưởng thức những hãi sản tươi ngon, quá ngon tuyệt vời luôn.
Hải sản biển ngon tại ninh thuận
Hải sản biển ngon tại ninh thuận
Hải sản biển ngon tại ninh thuận
Hải sản biển ngon tại ninh thuận
Hải sản biển ngon tại ninh thuận
Hải sản biển ngon tại ninh thuận
Hải sản biển ngon tại ninh thuận
Hải sản biển ngon tại ninh thuận
Hải sản biển ngon tại ninh thuận
Hải sản biển ngon tại ninh thuận
Mực tươi sò lông, sò huyết, cá biển, hào, bạch tuột... quá ngon quá hết xãu.

Nguồn hình ảnh: https://www.facebook.com/pages/Qu%C3%A1n-G%C3%A1i-M%E1%BA%ADp/276140022838621

Nhận xét