BÀI HAY

Số điện thoại xe Hoàng Nhân Phan Rang Ninh Thuận

Bánh Xèo Bánh căn Hồ Cá Phan Rang Ninh Thuận

Bánh Xèo Bánh căn Hồ Cá. Ngon, vệ sinh, bếp được ngăn riêng nên không có khói. Món dừa ngon.
Bánh Xèo Bánh căn Hồ Cá Phan Rang Ninh Thuận
Bánh Xèo Bánh căn Hồ Cá Phan Rang Ninh Thuận
Bánh Xèo Bánh căn Hồ Cá Phan Rang Ninh Thuận
Bánh Xèo Bánh căn Hồ Cá Phan Rang Ninh Thuận
Địa chỉ: 89 Trần Quang Diệu, Thanh Son, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Nhận xét