BÀI HAY

Số điện thoại xe Hoàng Nhân Phan Rang Ninh Thuận

Quán 07 - Cơm gà, Súp nui, Súp tôm cua Ninh Thuận

Quán 07 - Cơm gà, Súp nui, Súp tôm cua Ninh Thuận. Cửa hàng thức ăn nhanh tại Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận.
  • Cơm Gà
  • Súp Nui
  • Súp Tôm Cua
Quán 07 - Cơm gà, Súp nui, Súp tôm cua Ninh Thuận
Quán 07 - Cơm gà, Súp nui, Súp tôm cua Ninh Thuận
Quán 07 - Cơm gà, Súp nui, Súp tôm cua Ninh Thuận
Địa chỉ: số 07 đường Tô Hiến Thành. ( phía trên cây xăng phước mỹ) Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Facebook: https://www.facebook.com/Quan07.Comga.supnui.suptomcua/

Nhận xét