Tàu Hủ Quán 14C Nguyễn Trãi Ninh Thuận

Tàu Hủ Quán 14C Nguyễn Trãi Ninh Thuận Trời nóng ăn tàu hủ là hết sảy luôn😋😋😋
Tàu Hủ Quán 14C Nguyễn Trãi Ninh Thuận
Buổi trưa tại Tàu Hủ Quán. 😘😘😘. 
Tàu Hủ Quán 14C Nguyễn Trãi Ninh Thuận
Anh thương em như tô tàu hủ này vậy :) <3
Nhìn bắt mắt
Tàu Hủ Quán 14C Nguyễn Trãi Ninh Thuận
Giá rẻ lắm nha các bạn

Nguồn Hình ảnh & Facebook: https://www.facebook.com/pages/T%C3%A0u-H%E1%BB%A7-Qu%C3%A1n-14C-Nguy%E1%BB%85n-Tr%C3%A3i/457409111269113

Địa chỉ quán: 14C Nguyễn Trãi Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận.