BÀI HAY

Số điện thoại xe Hoàng Nhân Phan Rang Ninh Thuận

Tàu Hủ Quán 14C Nguyễn Trãi Ninh Thuận

Tàu Hủ Quán 14C Nguyễn Trãi Ninh Thuận Trời nóng ăn tàu hủ là hết sảy luôn😋😋😋
Tàu Hủ Quán 14C Nguyễn Trãi Ninh Thuận
Buổi trưa tại Tàu Hủ Quán. 😘😘😘. 
Tàu Hủ Quán 14C Nguyễn Trãi Ninh Thuận
Anh thương em như tô tàu hủ này vậy :) <3
Nhìn bắt mắt
Tàu Hủ Quán 14C Nguyễn Trãi Ninh Thuận
Giá rẻ lắm nha các bạn

Nguồn Hình ảnh & Facebook: https://www.facebook.com/pages/T%C3%A0u-H%E1%BB%A7-Qu%C3%A1n-14C-Nguy%E1%BB%85n-Tr%C3%A3i/457409111269113

Địa chỉ quán: 14C Nguyễn Trãi Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Nhận xét