BÀI HAY

Hình ảnh mũi dinh ninh thuân

Video: Quảng trường Ninh Thuận 28 Tết

Mới tới bến xe Phan Rang chưa chịu về nhà, đi dạo 1 vòng ở quảng trường Quảng trường Ninh Thuận 28 Tết.

Nhận xét