BÀI HAY

Làng hoa mỹ bình chuẩn bị mùa hoa cúc sau tết

Chùa Lâm Bình Ninh Thuận

Chùa Lâm Bình Ninh Thuận, Nơi trang nghiêm, yên tĩnh.

Địa chỉ: QL27, Lâm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận, Việt Nam

Xem thêm google map: https://goo.gl/maps/VbDDnVQAaf42
Chùa Lâm Bình Ninh Thuận
Chùa Lâm Bình Ninh Thuận
Chùa Lâm Bình Ninh Thuận

Nhận xét