Nhập một cái gì đó và nhấn Enter

author photo
Đăng bởi: Thời gian:
Khi nhắc tới cây nha đam thì ở Phường Mỹ Bình Ninh Thuận hiện nay có khoảng năm chục ha trồng nha đam, chiếm khoảng ba mươi phần trăm diện tích đất nông nghiệp của phường Mỹ Bình.

Nha đam rất có nhiều công dụng, và thích nghi với môi trướng nắng nóng.

Một số hình ảnh nha đam ở tại ninh thuận:
Vườn Nha Đam Ninh Thuận.

Vườn Nha Đam Ninh Thuận.

Vườn Nha Đam Ninh Thuận.

Nhấp để nhận xét