BÀI HAY

Ốc Hương Đầm Nại Ninh Thuận

Vườn táo xanh thật ngon Ninh Thuận

Một góc quê nhà.. Cũng có cái gọi là con dân ninh thuận..  😆😆😍😍 Vườn táo xanh thật ngon Ninh Thuận.
Vườn táo xanh thật ngon Ninh Thuận 

Vườn táo xanh thật ngon Ninh Thuận
Vườn táo xanh thật ngon Ninh Thuận


Nguồn Ảnh: https://www.facebook.com/nguo.vohinh.9

Hãy cùng tham gia "Tôi Là Dân Ninh Thuận" để xem và chia sẻ những bức ảnh quê mình tuyệt đẹp nhất.

Nhận xét