BÀI HAY

Số điện thoại xe Hoàng Nhân Phan Rang Ninh Thuận

Núi ngỗng xã Nhơn Sơn Ninh Sơn Ninh Thuận

Nhơn Sơn là một xã đồng bằng thuộc huyện Ninh Sơn, giáp với thành phố Phan Rang.

Nhơn Sơn có các thôn như Nha Hố, Đắc Nhơn, Lương Cang, Núi Ngỗng, Lương Tri, Láng Ngựa. Trong đó, Nha Hố là một trung tâm công - nông nghiệp lớn của miền Nam với các viện nghiên cứu giống cây trồng lớn, đặc biệt là cây bông vải.

Hình ảnh núi ngỗng xã Nhơn Sơn Ninh Sơn Ninh Thuận:
 Núi ngỗng xã Nhơn Sơn Ninh Sơn Ninh Thuận

 Núi ngỗng xã Nhơn Sơn Ninh Sơn Ninh Thuận

 Núi ngỗng xã Nhơn Sơn Ninh Sơn Ninh Thuận

Nhận xét