BÀI HAY

Bánh Canh Phan Rang Ninh Thuận Nhìn Là Thèm

Lễ hội KA TÊ Ninh Thuận

Ninh thuận..Lễ hội KA TÊ.( Tết.Đồng bào Chăm.) Từ ngày 18 đến 21/10/17.

Ảnh sưu tầm
https://www.facebook.com/groups/282807722132283/permalink/386895365056851/

Nhận xét