BÀI HAY

Số điện thoại xe Hoàng Nhân Phan Rang Ninh Thuận

Lễ hội KA TÊ Ninh Thuận

Ninh thuận..Lễ hội KA TÊ.( Tết.Đồng bào Chăm.) Từ ngày 18 đến 21/10/17.

Ảnh sưu tầm
https://www.facebook.com/groups/282807722132283/permalink/386895365056851/

Nhận xét