BÀI HAY

Làng hoa mỹ bình chuẩn bị mùa hoa cúc sau tết

Lễ hội KA TÊ Ninh Thuận

Ninh thuận..Lễ hội KA TÊ.( Tết.Đồng bào Chăm.) Từ ngày 18 đến 21/10/17.

Ảnh sưu tầm
https://www.facebook.com/groups/282807722132283/permalink/386895365056851/

Nhận xét