BÀI HAY

Số điện thoại xe Hoàng Nhân Phan Rang Ninh Thuận

Bạn có muốn đi du lịch cho việc làm?

Nếu người phỏng vấn hỏi bạn có sẵn sàng đi công việc không, bạn có thể cảm thấy như thể bạn đang quá bận rộn với nhiều trách nhiệm đi du lịch đưa bạn ra khỏi nhà.

Người phỏng vấn thực sự muốn đánh giá sự sẵn sàng của bạn và mức độ bạn sẽ đi du lịch cho công việc. Trong hầu hết các trường hợp, người phỏng vấn sẽ giải thích các yêu cầu đi lại cho công việc sau khi bạn trả lời câu hỏi.

Bằng cách đặt câu hỏi, người quản lý muốn biết bạn có kinh nghiệm bên ngoài văn phòng. Ngoài ra, bạn có thể giúp người quản lý biết rằng bạn hiểu được sự cần thiết của du lịch trong chức năng bình thường của một công ty.
Bạn có muốn đi du lịch cho việc làm?
Những điểm cần nhấn mạnh

Khi bạn trả lời câu hỏi này, bạn muốn nhấn mạnh những trải nghiệm tích cực với du lịch và cố gắng duy trì một giai điệu tích cực.
  • Nói về cách đi du lịch trong các tình huống trước đây đã mang lại lợi ích cho việc học tập hoặc đào tạo của bạn.
  • Nhấn mạnh cam kết hoàn thành trách nhiệm nghề nghiệp của bạn, bất kể họ đưa bạn đến đâu.
  • Đề cập rằng du lịch làm tăng khả năng kết nối của một công ty.
  • Giải thích cách du lịch mở rộng cơ hội của bạn.
Những sai lầm bạn nên tránh

Nếu bạn không chuẩn bị cho câu hỏi này, bạn có thể dễ dàng tập trung vào những tiêu cực và thực hiện một số trong những sai lầm sau đây.
  • Đừng phàn nàn về du lịch hoặc nói về những điều bất hạnh trong quá khứ ở sân bay.
  • Hãy cẩn thận không giải thích rằng bạn thích tham quan hoặc đi nghỉ mát.
  • Tránh nhập mô tả về trách nhiệm gia đình của bạn.
  • Không cho một tỷ lệ phần trăm tối đa cụ thể của du lịch ưa thích.
Đối với câu hỏi này, bạn muốn đưa ra một câu trả lời tổng quát mà không làm cho người quản lý cảm thấy như thể đi lại gánh nặng cuộc sống của bạn. Bạn cũng không muốn xác định một lượng du lịch sẽ ảnh hưởng đến khả năng của người quản lý để xem xét bạn cho công việc. Nếu số của bạn thậm chí còn thấp hơn mong đợi của công ty, bạn có thể cho biết bạn không quan tâm đến công việc.

Trả lời mẫu

Một câu trả lời tuyệt vời cho câu hỏi đầy thử thách này có thể giống như sau:

Tất nhiên tôi sẵn sàng đi công việc. Du lịch trong các công việc trước đây của tôi đã cho phép tôi đi đến các hội nghị đặc biệt và đào tạo đã mở rộng kiến ​​thức của tôi. Du lịch là yêu cầu trong nhiều trường hợp để mạng lưới và hoàn thành trách nhiệm công việc, và tôi luôn luôn muốn là một tài sản cho công ty mà tôi làm việc.

Khi bạn trả lời câu hỏi này, bạn muốn cho thấy rằng bạn không phản đối ý tưởng đi du lịch. Người quản lý muốn thấy rằng bạn hiểu vai trò của chuyến đi trong chức năng bình thường của một công ty.

Nhận xét