Món ngon dân dã miền quê đầy nắng và gió của quê hương

Món ngon dân dã miền quê đầy nắng và gió của quê hương.
Món ngon dân dã miền quê đầy nắng và gió của quê hương
 Canh chua cá thóc
Món ngon dân dã miền quê đầy nắng và gió của quê hương
 Bánh xeo, rau cùng với nắm mêm

Bánh căn với hải sản tôm mực
Nguồn ảnh Facebook

Bình luận SEO