BÀI HAY

Những hình ảnh mang đặc trưng của Ninh Thuận

Suối ở Savin vườn quốc gia Phước Bình

Suối ở Savin vườn quốc gia Phước Bình.
Suối ở Savin vườn quốc gia Phước Bình

Nhận xét