BÀI HAY

Số điện thoại xe Hoàng Nhân Phan Rang Ninh Thuận

5 nhà hàng tại Phan Rang Tháp Chàm Ninh Thuận

1. Nhà hàng Le Napoli
Nhà hàng Le Napoli
 • Địa chỉ: 56 Yên Ninh tt Khánh Hải tp. Phan Rang - Tháp Chàm tt Khánh Hải tp. Phan Rang - Tháp Chàm Ninh Thuận Vietnam, Việt Nam
 • Điện thoại: +84 90 541 35 65
 • Giờ: Mở cửa hôm nay · 08:00–22:00
2. Nhà hàng Ninh Chu Bay Beach Club & Bar
Nhà hàng Ninh Chu Bay Beach Club & Bar
 • Địa chỉ: ĐT702, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam
 • Điện thoại: +84 68 6272 727
 • Giờ: Mở cửa hôm nay · 10:00–23:00
3. Nhà hàng Cuban Bar and Griill
Nhà hàng Cuban Bar and Griill
 • Địa chỉ: ĐT702, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam
 • Điện thoại: +84 68 6272 727
 • Giờ: Mở cửa hôm nay · 10:00–23:00
4. Nhà hàng Quán ăn Vi Hồng
Nhà hàng Quán ăn Vi Hồng
 • Địa chỉ: Mỹ Hải, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam
 • Giờ: Mở cửa hôm nay · 08:00–22:00
5. Nhà hàng Quán Ăn Chốn Quê  
Nhà hàng Quán Ăn Chốn Quê
 • Địa chỉ: Thống Nhất, Đài Sơn, Phan Rang, Ninh Thuận, Việt Nam
 • Điện thoại: +84 68 3920 970
 • Giờ: Mở cửa hôm nay · 07:00–22:00

Nhận xét