Nhập một cái gì đó và nhấn Enter

author photo
Đăng bởi: Thời gian:
Bản đồ hành chính tỉnh Ninh Thuận và các huyện, thành phố trực thuộc.
Ninh Thuận là một tỉnh ven biển thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam.
Xem trên Google Map: https://goo.gl/maps/pnuhdh7p9j62
Bản đồ hành chính tỉnh Ninh Thuận và các huyện, thành phố trực thuộc.Nguồn Văn phòng Phát triển Kinh tế Ninh Thuận (EDO) 

Nhấp để nhận xét