BÀI HAY

Những hình ảnh mang đặc trưng của Ninh Thuận

BẢN ĐỒ TỈNH NINH THUẬN

Bản đồ hành chính tỉnh Ninh Thuận và các huyện, thành phố trực thuộc.
Ninh Thuận là một tỉnh ven biển thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam.
Xem trên Google Map: https://goo.gl/maps/pnuhdh7p9j62
Bản đồ hành chính tỉnh Ninh Thuận và các huyện, thành phố trực thuộc.Nguồn Văn phòng Phát triển Kinh tế Ninh Thuận (EDO) 

Nhận xét