BÀI HAY

Số điện thoại xe Hoàng Nhân Phan Rang Ninh Thuận

Địa điểm Kim Sơn Tự Ninh Thuận

Mô Tả:
Địa điểm Kim Sơn Tự Ninh Thuận, Chùa rất đẹp, một địa điểm du lịch tín ngưỡng đáng đến!

Một Số Hình Ảnh:
Địa điểm Kim Sơn Tự Ninh Thuận

Địa điểm Kim Sơn Tự Ninh Thuận

Địa điểm Kim Sơn Tự Ninh Thuận


Video:

Đánh giá:

Đạt Trần
★★★★★  Chùa rất đẹp, một địa điểm du lịch tín ngưỡng đáng đến!

Thành Phan Rang
★★★★★  Từ phía cầu Tri Thuỷ nhìn sang rất đẹp

dinhbao computer
★★★★★  Ok

Anh Nguyen
★★★★★  The best temple in my life until now....

Địa chỉ: Địa điểm Kim Sơn Tự Ninh Thuận
  • ĐT702, Tri Thủy, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam
Xem địa chỉ trên GOOGLE MAP: https://goo.gl/maps/dptfAvS4s3E2
Thông Tin Liên Hệ:
  • Điện thoại:
Một số Thông Tin Khác:
  • Giờ:
  • Giá: 
  • Wifi:
  • Chỗ Gửi Xe:
  • Website:

Nhận xét