Khuôn bánh căn bánh xèo cùng 1 lò tại ninh thuận

Khuôn bánh căn bánh xèo cùng 1 lò tại  ninh thuận, rất tiện lợi khi đổ bánh, có loại bánh luôn nè.
Khuôn bánh căn bánh xèo cùng 1 lò tại  ninh thuận

Nguồn ảnh từ facebook