BÀI HAY

Làng hoa mỹ bình chuẩn bị mùa hoa cúc sau tết

Hình ảnh: Tháp Po Rome Ninh Thuận

Hình ảnh: Tháp Po Rome Ninh Thuận, Po Rome là một ngôi tháp Chăm Pa hiện đang còn tồn tại tại làng Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
Hình ảnh: Tháp Po Rome Ninh Thuận

Hình ảnh: Tháp Po Rome Ninh Thuận

Hình ảnh: Tháp Po Rome Ninh Thuận
Nguồn Ảnh: Nguồn Facebook Của Uyên Trinh  - https://www.facebook.com/princes.wa

Nhận xét