Nhập một cái gì đó và nhấn Enter

author photo
Đăng bởi: Thời gian:
Hình ảnh: Tháp Po Rome Ninh Thuận, Po Rome là một ngôi tháp Chăm Pa hiện đang còn tồn tại tại làng Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
Hình ảnh: Tháp Po Rome Ninh Thuận

Hình ảnh: Tháp Po Rome Ninh Thuận

Hình ảnh: Tháp Po Rome Ninh Thuận
Nguồn Ảnh: Nguồn Facebook Của Uyên Trinh  - https://www.facebook.com/princes.wa

Nhấp để nhận xét