Nhập một cái gì đó và nhấn Enter

author photo
Đăng bởi: Thời gian:
Chợ Nại Ninh Thuận , Chợ Nại - Dư Khánh ngay cầu Tri Thủy. Hải sản rất nhiều, tươi roi rói và giá rất mềm :). Khi đi nhớ mang theo nhiều money.
Chợ Nại Ninh Thuận

Nhấp để nhận xét