BÀI HAY

Số điện thoại xe Hoàng Nhân Phan Rang Ninh Thuận

Chợ Nại Ninh Thuận

Chợ Nại Ninh Thuận , Chợ Nại - Dư Khánh ngay cầu Tri Thủy. Hải sản rất nhiều, tươi roi rói và giá rất mềm :). Khi đi nhớ mang theo nhiều money.
Chợ Nại Ninh Thuận

Nhận xét