BÀI HAY

Làng hoa mỹ bình chuẩn bị mùa hoa cúc sau tết

Một bức ảnh miền quê thanh bình giản dị

Một bức ảnh miền quê thanh bình giản dị.
Cảnh đường quê, bến nước lũy tre, đóng rơm

Nhận xét