BÀI HAY

Hình ảnh mũi dinh ninh thuân

Một bức ảnh miền quê thanh bình giản dị

Một bức ảnh miền quê thanh bình giản dị.
Cảnh đường quê, bến nước lũy tre, đóng rơm

Nhận xét