Hình ảnh

Một Thoáng Ninh Thuận

Một Thoáng Ninh Thuận.

Tác giả Văn Đặng

Sự lười biếng của bản thân như một cái rễ cây. Chúng nhanh chóng phát triển và ghìm chặt bạn tại một chỗ.
Được tạo bởi Blogger.