Nhà Hàng Ninh Thuận

5 nhà hàng tại Phan Rang Tháp Chàm Ninh Thuận

1. Nhà hàng Le Napoli
Nhà hàng Le Napoli
 • Địa chỉ: 56 Yên Ninh tt Khánh Hải tp. Phan Rang - Tháp Chàm tt Khánh Hải tp. Phan Rang - Tháp Chàm Ninh Thuận Vietnam, Việt Nam
 • Điện thoại: +84 90 541 35 65
 • Giờ: Mở cửa hôm nay · 08:00–22:00
2. Nhà hàng Ninh Chu Bay Beach Club & Bar
Nhà hàng Ninh Chu Bay Beach Club & Bar
 • Địa chỉ: ĐT702, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam
 • Điện thoại: +84 68 6272 727
 • Giờ: Mở cửa hôm nay · 10:00–23:00
3. Nhà hàng Cuban Bar and Griill
Nhà hàng Cuban Bar and Griill
 • Địa chỉ: ĐT702, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam
 • Điện thoại: +84 68 6272 727
 • Giờ: Mở cửa hôm nay · 10:00–23:00
4. Nhà hàng Quán ăn Vi Hồng
Nhà hàng Quán ăn Vi Hồng
 • Địa chỉ: Mỹ Hải, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam
 • Giờ: Mở cửa hôm nay · 08:00–22:00
5. Nhà hàng Quán Ăn Chốn Quê  
Nhà hàng Quán Ăn Chốn Quê
 • Địa chỉ: Thống Nhất, Đài Sơn, Phan Rang, Ninh Thuận, Việt Nam
 • Điện thoại: +84 68 3920 970
 • Giờ: Mở cửa hôm nay · 07:00–22:00

Tác giả Văn Đặng

Sự lười biếng của bản thân như một cái rễ cây. Chúng nhanh chóng phát triển và ghìm chặt bạn tại một chỗ.
Được tạo bởi Blogger.