Hình ảnh

Hình ảnh cừu Ninh Thuận

Hình ảnh cừu Ninh Thuận.
Hình ảnh cừu Ninh Thuận



Nguồn: Hình ảnh từ facebook

Tác giả Văn Đặng

Sự lười biếng của bản thân như một cái rễ cây. Chúng nhanh chóng phát triển và ghìm chặt bạn tại một chỗ.
Được tạo bởi Blogger.