Hình ảnh

Chiều Dư Khánh Ninh Thuận

Chiều Dư Khánh Ninh Thuận.


Nguồn ảnh facebook

Tác giả Văn Đặng

Sự lười biếng của bản thân như một cái rễ cây. Chúng nhanh chóng phát triển và ghìm chặt bạn tại một chỗ.
Được tạo bởi Blogger.