Hình ảnh

Hình ảnh: Tháp Po Rome Ninh Thuận

Hình ảnh: Tháp Po Rome Ninh Thuận, Po Rome là một ngôi tháp Chăm Pa hiện đang còn tồn tại tại làng Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
Hình ảnh: Tháp Po Rome Ninh Thuận

Hình ảnh: Tháp Po Rome Ninh Thuận

Hình ảnh: Tháp Po Rome Ninh Thuận
Nguồn Ảnh: Nguồn Facebook Của Uyên Trinh  - https://www.facebook.com/princes.wa

Tác giả Văn Đặng

Sự lười biếng của bản thân như một cái rễ cây. Chúng nhanh chóng phát triển và ghìm chặt bạn tại một chỗ.
Được tạo bởi Blogger.