Hình ảnh

Hinh ảnh 30 tết Phan Rang Ninh Thuận 2017

Hinh ảnh Khoản khắc 30 tết tại Phan Rang Ninh Thuận.

Tác giả Văn Đặng

Sự lười biếng của bản thân như một cái rễ cây. Chúng nhanh chóng phát triển và ghìm chặt bạn tại một chỗ.
Được tạo bởi Blogger.