Địa điểm

Địa điểm: Hồ Trúc Quán Phan Rang Ninh Thuận

Mô Tả:
Hồ Trúc Quán Phan Rang Ninh Thuận

Một Số Hình Ảnh:
Video:
Chưa có video...
Đánh giá:
Chưa có đánh giá nào...
Địa chỉ: Hồ Trúc Quán Phan Rang Ninh Thuận
  • Thống Nhất, Tân Sơn 2, Thành Hải, Phan rang- Tháp Chàm, Tân Hội, Thành Hải, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam
Xem địa chỉ trên GOOGLE MAP: https://goo.gl/maps/WEKx99yCezN2
Thông Tin Liên Hệ:
  • Điện thoại: +84 94 950 56 79
Một số Thông Tin Khác:
  • Giờ: Mở cửa hôm nay · 08:00–22:00
  • Giá: 
  • Wifi: Pass:
  • Chỗ Gửi Xe: Có

Tác giả Văn Đặng

Sự lười biếng của bản thân như một cái rễ cây. Chúng nhanh chóng phát triển và ghìm chặt bạn tại một chỗ.
Được tạo bởi Blogger.