Nhập một cái gì đó và nhấn Enter

author photo
Đăng bởi: Thời gian:
Người dùng cho rằng cách tính cước của nhà mạng có lỗ hổng, 3G tốc độ chậm, giá cao, trong khi nhà mạng khẳng định hệ thống tốt, tốc độ chấp nhận được và cước thấp.
Hí họa: Mâu thuẫn khó giải của nhà mạng và người dùng 3G

Nhấp để nhận xét