Nhập một cái gì đó và nhấn Enter

author photo
Đăng bởi: Thời gian:
Người ta :
• Không nhắn tin với mình...
• Thì người ta nhắn tin với người khác...
Thì người ta nhắn tin với người khác...
Còn mình :
• Mình không nhắn tin với người ta...
• Thì mình chọn nghe nhạc để dễ ngủ hơn...
Có lẽ :
• Từ bây giờ mình sẽ...
• Ít nghĩ hơn...
• Ít quan tâm hơn...
• Và sẽ sống lạnh hơn...
• Yêu thương bản thân mình nhiều hơn...
• Ít quan tâm đến người ta hơn...
• Và cả ít nhung nhớ người ta nữa...
Bởi vì :
• Mình đâu có là gì...
• Của người ta đâu - Mà Cố Gắng.

Nhấp để nhận xét