Nhập một cái gì đó và nhấn Enter

author photo
Đăng bởi: Thời gian:
Chồng em không biết  đi  đâu
Để em ngóng cổ chờ lâu quá chừng
Hôm nay thứ bảy cuối tuần
Chẳng lẽ anh ấy vác cần đi câu
Giỏ không mang cá bỏ đâu
Chẳng lẽ câu được ổng xâu mang về...!
Chồng em không biết  đi  đâu

Nhấp để nhận xét