Blog

Thành phố nào rồi cũng cần có em

"Thành phố nào rồi cũng cần có em

Cho nỗi nhớ ngủ quên bên thềm thức giấc

Những con tàu vào Nam ra Bắc…
Thành phố nào rồi cũng cần có em
Những đôi chân lãng du mỏi mệt…

Những cánh buồm nông nổi mang tình rời xa bến

Vẫn xuôi về phương nhau…"

21h55, 06.07.2011

LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Tác giả Yêu Blog

Được tạo bởi Blogger.