Nhập một cái gì đó và nhấn Enter

author photo
Đăng bởi: Thời gian:
Chợt nhớ, chợt thương một nỗi niềm
Em bóng chiếc đi tìm anh không thấy
Chuyện chúng mình chưa bình minh đã vậy
Đôi mắt em buồn hoá ưu tư
Chợt nhớ, chợt thương một nỗi niềm
Khao khác tình mình giống chuyện mùa thu
Tình đẹp mãi như sách mà chắc khó
Vì trái tim ai chỉ không còn ngăn nhỏ
Hay tại vì em đã lầm lỡ chọn anh

Vệt nắng chiều, không đủ ấm, mong manh
Em lại nghĩ anh không cần em nữa
Em nghĩ rằng đó chỉ là câu hứa
Chỉ là do em đã tựa nhầm rồi ..

Nhấp để nhận xét