Blog

NGÀY MÙA

Nắng tháng năm trời xanh nắng gắt
Vựa lúa vàng trải khắp đồng quê
Đầu làng cuối xóm thơm rơm mới
Toả sắc hương đồng thấy hây hây...
Nắng tháng năm trời xanh nắng gắt
Kìa xe lúa mới mùi hương nếp
Đã ửng đuôi rồi ,lá vẫn xanh
Chắc lép có sao hạt gạo mẩy
Vẫn trắng tròn thơm vị hương quê

QĐ

Tác giả Yêu Blog

Được tạo bởi Blogger.