Nhập một cái gì đó và nhấn Enter

author photo
Đăng bởi: Thời gian:
Nhiều người thường giới hạn những mong muốn của mình vì tin rằng họ không bao giờ có đủ tiền để thực hiện chúng.
Hãy nghĩ để mơ những giấc mơ lớn, trước hết phải kiếm được nhiều tiền.
Nhưng luật hấp dẫn sẽ cho phép bạn mơ giấc mơ lớn trước, sau đó mới tìm cách để đạt được chúng
Vũ trụ sẽ mang những giấc mơ đến với bạn nếu bạn tự cho phép mình sống trong cảm giác giấc mơ đã được mãn nguyện.
Nếu tiền không phải là mục đích, nghĩa là bạn có nhiều tiền rồi, hãy liệt kê 10 điều bạn muốn làm.
VÌ TIỀN BẠC KHÔNG PHẢI LÀ MỤC ĐÍCH
**************
Ví dụ: 
* Vì tiến không phải là mục đích nên tôi muốn đi vòng quanh thế giới bằng tàu biể.
* Vì tiền không phải là mục đích nên tôi muốn từ bỏ công việc và bắt đầu vẽ tranh phong cảnh.
***********************
* Vì tiền không phải mục đích nên tôi muốn.
......................................................................................................
* Vì tiền không phải mục đích nên tôi muốn.
.......................................................................................................
Trích cuốn: 52 TUẦN đưa LUẬT HẤP DẪN vào cuộc sống
Tác giả: Quách Tuấn Khanh 

Nhấp để nhận xét