Trạng Thái

Hành trình của cuộc sống sẽ dễ dàng hơn

Hành trình của cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi bạn nghe thấy tiếng bước chân của một người bạn bên cạnh mình.

Tác giả Yêu Blog

Được tạo bởi Blogger.