Nhập một cái gì đó và nhấn Enter

author photo
Đăng bởi: Thời gian:
Nhặt những giọt sương trên ngàn cây ngọn cỏ
Làm dòng sông bé nhỏ chãy vào lòng
Rồi mai kia trong trời biển mênh mông
Ta sẵn có mảnh trời riêng ta sống
Chốn thiên thai cho hồn ta bay bổng
Chén rượu đào ta mời mọc riêng ta
Dưới đại dương trên là giải ngân hà
Ta vẫn sống và rồi ta sẽ sống
Giữa trời mây cho hồn ta bay bỗng
Giũ bụi trần ta thoát cái dương gian
Ngày Hạ Nắng

Ngày hạ nắng ta thấy mình thật lạ
Hoa đã thắm và sắc màu đã tỏa
Hạt nắng mơ và hoa nắng nên thơ
Hồn lãng du dong duổi lúc chiều mơ

Vừa gần gũi vừa đủ để nên thơ
Trời cao mây trắng mây xanh nơ
Ve ngân hát bản tình ca mùa hạ
Nhạc say sưa ta cứ mộng cứ mơ ..!

24/4/2015

Nhấp để nhận xét