Đời sống

CUỘC SỐNG CÓ VỊ GÌ ???

* Vị ngọt của tình yêu thương
* Vị mặn của sự lao động
* Vị đắng của những tháng ngày cơ cực vất vả
* Vị chua của những lời nói
* Vị chát ngầm của những đố kỵ ganh ghét
* Vị thơm của vẻ đẹp hiện hữu
* Vị cay của đường đời sóng gió
* Vị thanh của lòng bao dung, tha thứ
CUỘC SỐNG CÓ VỊ GÌ ???
CUỘC SỐNG LÀ THẾ ĐẤY - Đầy đủ các vị mặn, ngọt, chua, cay... Chúng ta không có quyền chọn và cũng không thể né tránh vì đó mới là CUỘC SỐNG.

Tác giả Yêu Blog

Được tạo bởi Blogger.