Trạng Thái

Chia tay:Mà cả hai phải khóc_thì thử hỏi

Chia tay:Mà cả hai phải khóc_thì thử hỏi
..Chia tay để làm gì..
Chia tay:Mà cả hai phải khóc_thì thử hỏi
Chia tay: Mà cả hai vẫn lặng lẽ quan tâm đến nhau_thì thử hỏi
...Chia tay để làm gì..
Chia tay:Mà cả hai vẫn còn yêu_thì sao không thử
...Cùng nhau quay lại..
Sao không thử cùng cho nhau một cơ hội yêu thương..!!

Tác giả Yêu Blog

Được tạo bởi Blogger.